Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zakázky, viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia 28.6.2017):

Výzva na predloženie indikatívnych ponuk v súbore boguma.pdf, Opis predmetu v súbore boguma.xlsx.

 

Kontakt

kontak BOGUMA

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany

Slovensko

 

Tel.: +421 (38) 5426 307, 5426 308
Fax: +421 (38) 5426 309
e-mail: boguma@boguma.sk

IČO: 35 922 087
IČ DPH: SK2021963625