Elektroizolačné koberce

Vyvinuli sme rad dielektrických kobercov, ktoré sú určené ako ochrana živých tvorov a častí elektrického zariadenia v transformátorových a elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách.

Európska norma IEC 61111:2002, ktorá nahrádza národné normy členských krajín Európskej únie, zaraďuje dielektrické koberce do tried podľa miery ich odolnosti voči elektrickému prierazu:

 


Odporúčané
pracovné
napätie
Skúšobné
napätie
Výdržné
napätie
trieda 0 1 000 V 5 000 V 10 000 V
trieda 1 7 500 V 10 000 V 20 000 V
trieda 2 17 000 V 20 000 V 30 000 V
trieda 3 26 500 V 30 000 V 40 000 V
trieda 4 36 000 V 40 000 V 50 000 V

 

Na základe skúšok v akreditovanom elektrotechnickom skúšobnom ústave EVPÚ, a.s., boli naše elektrokoberce zaradené do tried 2, 3 a 4.


Parametre dielektrických kobercov
stiahnuť v pdf

Označenie výrobku Zaradenie podľa IEC 61111 Farba Tvrdosť (Sha) Povrch Hrúbka (mm) Pevnosť (MPa) Plošná hm. (kg/m2)
DEK2-S7-1 trieda 2 šedá 65 jemne ryhovaný 3,0 6 3,7
DEK3-H-1 trieda 3 šedá 65 hladký 3,0 6 4,6
DEK3-S1-2 trieda 3 čierna 80 zvlnený 5,0 5 7,1
DEK4-H-1 trieda 4 šedá 65 hladký 4,0 6 6,1
DEK4-S7-1 trieda 4 šedá 65 jemne ryhovaný 4,5 6 6,1

 

Dielektrické koberce sú značené v súlade s požiadavkami normy IEC 61111. Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným spôsobom priamo pri vulkanizovaní výrobkov.

Skôr, ako sa naše koberce dostanú k zákazníkom, podrobujú sa prísnej vysokonapäťovej skúške. S nami máte istotu, že bránu nášho závodu neopustí ani jediný meter štvorcový bez toho, že by nebol odskúšaný.

Koberce dodávame v kotúčoch o štandadnej dĺžke 10 m alebo narezané v podobe prírezov.

 

Kde nás nájdete

Certifikáty

Kontakt

kontak BOGUMA

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany

Slovensko

 

Tel.: +421 (38) 5426 307, 5426 308
Fax: +421 (38) 5426 309
e-mail: boguma@boguma.sk

IČO: 35 922 087
IČ DPH: SK2021963625